HJERTESTI - Høgsholtskovstien

Fra P- pladsen ved Tommerup Hallerne går ruten op ad Høgsholtvej. Ved indgangen til skoven dannes der i forårs- og sommermånederne et smukt gren- og bladespallier .Stien går gennem skov og kuperet terræn. Der er adgang til toilet, rigt fugleliv og mulighed for at sidde ned undervejs.

Lokalrådet har fået midler til at opgradere vandrestier samt at udvide dem med et par nye stier, der bla. kommer ned forbi Tallerupsøerne. Under punktet Tommerupperne kan du læse mere om dette.

Høgsholtskov ejes af Brahesborg Gods og er en bynær skov på 123 ha. Det er en blandingsskov, der drives som produktionsskov. I skoven er der et rigt fugle- og dyreliv. Vi vil bede dig om at vise hensyn til vildtet ved at færdes på en ikke støjende men hensynsfuld måde. Hunde er meget velkomne, men de skal føres i snor af hensyn til vildtet og andre besøgende. Færdsel uden for stierne må kun foregå til fods og da kun i umiddelbar nærhed af vejen. I øvrigt følges de regler for færdsel i skoven, som står på skiltene ved alle indgange.
OBS!! Skoven kan i perioder være lukket p.g.a. jagt.

Først på ruten ser man det gamle charmerende tidligere skovfogedhus.

I skoven findes flere små vandhuller, som indeholder både salamander og frøer. Der, hvor vejen deler sig i gul rute og hjerteruten, kan turen afkortes ved at følge de gule pile tilbage til P-pladsen. Fortsættes der af hjertestien, kommer du forbi resterne af et gammelt borganlæg på højre side af vejen. Der er ikke meget at se i dag, men både borgvolde og rester af voldgraven kan stadig anes i landskabet. På den sidste strækning af ruten kommer man igennem et let skrånende landskab, hvor der tidligere blev holdt store missionsmøder om sommeren. I dag vokser her bøg på den højtliggende side og nåletræer på det lavtliggende område.

Hjertestien er egnet til både picnic, cykling, løb, barne-/klapvogne, rullestole og gangbesværede.

KONTAKT

Kontakt os for mere information omkring området og de forskellige muligheder det byder på.

Der er mulighed for opskrivning på interesseliste – send os en mail på kontakt@miljo-bo.dk eller ring til os på 64 76 21 64. Du/I er også velkommen til at skrive en mail eller ringe til os for yderligere information om projektet på Appegrunden.